Luchtkwaliteit onderzoek

Gemiddeld brengen wij 80% van onze tijd binnen door, thuis, op het werk en op school. Schone lucht is heel belangrijk voor onze gezondheid, om optimaal te kunnen denken en goed te functioneren. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 61% van de mensen beter presteert in een omgeving waar de luchtkwaliteit en ventilatie als aangenaam wordt ervaren. KOALAB doet luchtonderzoek en brengt de luchtkwaliteit van uw gebouw in kaart. En natuurlijk adviseren wij hoe de situatie kan worden verbeterd, bijvoorbeeld door het reinigen van ventilatiekanalen. Wij maken het onzichtbare zichtbaar.

Roetonderzoek

Bij brand kunnen grote hoeveelheden schadelijke stoffen zoals roet terechtkomen in de voor het oog onbereikbare ruimtes. Daarom is het heel belangrijk om de roetvervuiling goed te inventariseren. Een roetpenetratieonderzoek maakt inzichtelijk in hoeverre het roet zich heeft verspreid en welke maatregelen hier tegen genomen moeten worden. Een roetonderzoek is essentieel, want als roet na een brand niet volledig wordt verwijderd, kan dit leiden tot gezondheidsklachten en geuroverlast. Een roetonderzoek wordt op locatie uitgevoerd. Vervolgens worden de monsters ook ter plekke door KOALAB microscopisch geanalyseerd. U krijgt hiervan direct een mondelinge uitslag. Hierna worden alle onderzoekresultaten uitgebreid en duidelijk verwoord in een rapportage. U kunt KOALAB ook inschakelen voor een kwaliteitscontrole op de reinigingswerkzaamheden. Wij zijn 24/7 bereikbaar op telefoonnummer 06-24611597.

Microbiologisch luchtonderzoek

In onze directe omgeving zijn concentraties schimmels, gisten en bacteriën die onze gezondheid niet of nauwelijks beïnvloeden. In bepaalde situaties kunnen deze micro-organismen gedijen, vermenigvuldigen en in de ruimtes terecht komen waar wij dagelijks gedurende langere tijd verblijven. KOALAB controleert door middel van microbiologisch onderzoek de luchtkwaliteit in luchtbehandelingssystemen en gebouwen. Hoge concentraties micro-organismen in de lucht kunnen een negatieve invloed hebben op uw gezondheid. Door het nemen van microbiologische lucht- en contactmonsters kunnen soorten en hoeveelheden micro-organismen worden vastgesteld. Ook wordt er gekeken naar eventueel aanwezige ziekteverwekkende organismen, de zogenaamde pathogene soorten. Gedurende het onderzoek wordt tevens een visuele inspectie van de luchtbehandelingssystemen gehouden, om de algemene staat van onderhoud in kaart te brengen.

Binnenklimaatonderzoek

Bij dit onderzoek wordt door het monitoren en analyseren van de fysische parameters (CO₂, relatieve vochtigheid en temperatuur) gekeken naar de kwaliteit van het binnenklimaat. Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van zogeheten dataloggers. Deze onderzoeksmethode wordt over het algemeen in combinatie met microbiologisch lucht- en contactonderzoek ingezet om een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van de kwaliteit van het binnenklimaat. Tenslotte verdient ieder gebouw een goed binnenklimaat, voor de gezondheid en de productiviteit van u en uw werknemers.

Over Koalab

KOALAB is een servicegerichte organisatie, die binnenmilieu onderzoeken aanbiedt in de ruimte zin van het woord. KOALAB ondersteunt en adviseert haar klanten door probleemoplossend te denken en aanvullend de juiste onderzoeken aan te bieden, hierdoor verhogen wij de kwaliteit van uw binnenklimaat!

Wij zijn gespecialiseerd is in roetpenetratie onderzoeken bij brandschades, binnenklimaat onderzoeken, luchtonderzoeken zoals microbiologische onderzoeken en wateronderzoeken bijvoorbeeld legionella.

Onze klanten zijn o.a. schade-experts,  installateurs, scheepvaart, VVE beheerders, zorginstellingen, scholen,  vastgoedeigenaren.

#Luchtkwaliteit

Onze missie

KOALAB is onafhankelijk en streeft naar kwaliteit, niet kwantiteit. Wij onderscheiden ons door onze flexibiliteit, korte communicatielijnen en persoonlijke aanpak. Wij willen onze klanten ontzorgen door snel en accuraat de juiste oplossing bieden.

Wij maken voor u het “onzichtbare” zichtbaar